Skip to main content

Tekniske tilstandsrapport

Alle tekniske anlegg har sin levetid og byggets eier har til enhver tid ansvaret for drift og sikkerhet.

HeisConsult bidrar med tilstandsrapporter og analyser.

Vi gir status på anlegget, og avdekker skjulte svakheter, og mangler. Rapporten varierer i omfang, om det er anleggs-status inkludert budsjett på utbedringer, tilstandsanalyse ved kjøp og salg, loggføring av tekniske detaljer, o.a.

HeisConsult har sentral godkjenning og vi er et nøytralt selvstendig rådgivningsfirma, med lang erfaring. Våre krav til leverandører er høye. Vi er derfor trygge på å gi gode råd og anbefalinger til våre kunder.

Leverandøren skal hvert år, utarbeide tilstandsrapport for det enkelte anlegg.
Tilstandsrapporten sendes til oppdragsgiveren i henhold til avtale, eventuelt tilsynsperson eller sentral driftsavdeling.
Tilstandsrapporten skal inneholde anleggets tekniske tilstand, samt reparasjoner som bør utføres som ikke inngår i vedlikeholdsavtalen. Reparasjoner og utbedringer skal være priset i tilstandsrapporten.

Vi tilbyr teknisk tilstandsrapport på:

  • Heiser
  • Rulletrapper og bånd
  • Løftebord og heiser for bevegelseshemmede
  • Fasade heiser.
Heissjakt